محمد باقر نوبخت:

اعتدال یک گفتمان غالب و مقبول در جامعه امروز ایران است

 

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4

 

به گزارش گروه دریافت اعتدال شمال دبیرکل‌ حزب اعتدال و توسعه، اعتدال را یک گفتمان غالب و مقبول در جامعه امروز ایران خواند.

محمد باقر نوبخت در هفتمین همایش استانی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به پیشینه تأسیس حزب اعتدال و توسعه ، احزاب را کانون آموزش جوانان برای کسب مهارت و تجربه در خدمت به کشور و ملت دانست و انگیزه و اعتقاد به أین حرکت را ارتقا جایگاه کشور به سوی ثبات و توسعه در پرتو اعتدال و پرهیز از تفریط و افراط ذکر کرد.
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در ادامه گفت : شرایط سخت ونشیب و فراز های گذشته مارا إز مسیر اعتدال خارج نکرد و اکنون در وضعیتی هستیم که به مرام و مقاومت حزب و همراهانمان در خدمت به ملت مباهات می‌کنیم.
نوبخت شایستگی و توانمندی در انجام وطیفه را ملاک حضور در مدیریت کشور دانست و نه عضویت در حزب و تشکیلات سیاسی و افزود : ما وظیفه آموزش و آماده سازی نیروهای مستعد برای پیشیرد أهداف کشور را داریم تا بتوانیم با رفع مشکلات به رضایتمندی و اعتماد مردم عزیزمان کمک کنیم .

.