اعضا فراکسیون امید دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از همان روزهای نخست ورود خود به قوه در راس امور کشور،به فرط زیادی توقعات با انتقادات و خواسته های بسیاری مواجه شدند،انتقادات و توقعاتی که اگر با دید انصاف بنگری،شاهد غیر منصفانه بودن بسیاری از آنها خواهیم بود.

 

امروز روز آزمون امیدی های پارلمان بود،روز وزن کشی فراکسیونی،روزی که فراکسیون امید می‌توانست با به رخ کشیدن هماهنگی خویش،لغت پارلمان و مجلس در سایه را برای همگان معنا کنند و به منتقدان بیاموزند که صبر نخستین شرط کامیابی و پیروزی در اقدامات و مناسبات سیاسی است و به قول معروف گر صبر کنید،زِ غوره حلوا سازیم…
فارغ از نتیجه ای که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رقم خورد،دور از انصاف است که به برنامه ریزی دقیق و مدون اعضا فراکسیون امید که قطعا ناشی و برگرفته از ذهنی سیاس و مجلس شناس است،اشاره نکنیم،از ۹ صبح امروز که جلسه علنی بهارستان برای تعیین تکلیف ۳ وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید برگزار شد تا همین چند دقیقه پیش که پایان یافت و هریک از وزارتخانه های دچار تغییر شده سکان داران خود را شناختند،امیدی ها با استراتژی و برنامه ریزی جالبی در قالب تیمی هماهنگ خود را محضر قضاوت عموم گذاشتند.

 
اگر مجلس را دنبال کرده باشید،به خوبی متوجه این مهم شدید که هیچ یک از اعضا فراکسیون امید دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که عموما و اکثرا در قالب موافقان هر ۳ وزیر پیشنهادی به پشت تریبون ها رفته و به ایراد سخن پرداختند،از زمان ۱۵ دقیقه ای خویش به طور کامل استفاده نکردند،بلکه زمان قانونی خویش را با یکی از همسوهای خود،تقسیم کرده و بدین شیوه در هر لحظه،با ۲ بازیکن،تک بازیکن جناح مقابل را تحت پِرِس سیاسی قابل توجهی قرار دادند.

 
هیچ یک از امیدی ها تک روی و خودمحوری را سرلوحه ایراد نطق هایش نکرد و همواره تفکر جمعی را بر تفکر شخصی ترجیح داده و برتر دانسته اند،تیم امید،امروز در زمین بهارستان،با به کارگیری این استراتژی دوست داشتنی،تیم و جناح مقابل را غافلگیر کرده و توانست برتری عددی خویش را به خوبی به اثبات برساند.
این تاکتیک تیم عارف،از یک سو توانست نظر مساعد رسانه های اجتماعی را به دنبال داشته باشد به طوری که به محض انتشار یک خبر مخالفت،۲ خبر موافقت بر روی خروجی خبرگذاری ها و سایت های خبری منتشر میشد و اقبال بیشتر فراکسیون امید را در مقابل دیدگان ملت آشکار می ساخت و از سوی دیگر توانست ارا خاکستری یا ممتنع حاضر در خانه ملت را هرچه بیشتر به سمت جریان فکری مطبوعه خویش سوق دهد و بهره وری حداکثری را رقم زند.
محمد رضا عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید دوره دهن پارلمان از همان ابتدا با انتقادات عموما غیرمنصفانه ای مواجه شد و متهم به کم کاری و انفعال شد اما امروز،در این روز مهم و حساس که به کنکور فراکسیون امید تعبیر می‌شود،با ایجاد چنین استراتژی قابل تقدیری نه تنها پاسخ تمام انتقادات را داد و همگان را متوجه قدرت تفکر سیاسی خویش کرد،بلکه دولت را نیز به خواسته های خویش رسانید و نتیجه مطلوبی را برای دولت تدبیر و امید رقم زد.
فکر کردن به این موضوع که اگر این استراتژی عارف و دوستان نبود و اگر این برنامه به طور دقیق و کامل اجرا نمی‌شد،مخالفان و تندروهای حاضر در مجلس شورای اسلامی که حجت الاسلام روحانی آنان را به عنوان انقلابی نما معرفی کرد،چه بر سر وزرا پیشنهادی می آوردند هم سخت است،شاید دوباره شاهد صحنه های مجلس نهم و بهانه گیری های سیاسی تندروها می بودیم،شاید تلخی های آنروزها دوباره و دوباره تکرار می‌شد،اما سناتورهای امیدی در قالب دیپلماتی بهارستان نشین ظاهر شده و میدان عمل را از دست تندروها خارج کرده و آنچه را که شایسته یک قوه در راس امور است را به نمایش گذاشتند.
امید که این روند چشم نواز فراکسیون امید و این هماهنگی غیر قابل وصف،در آینده نیز ادامه یابد و با طی کردن همین روند فراکسیونی و تقویت پارلمان در سایه،در ماه های پیشه رو شاهد پیشرفت هرچه بیشتر امیدی ها باشیم و در نهایت نیز به مسئله ریاست مجلس که خواسته طیف عظیمی از حامیان جریان مردمی اصلاحات و اعتدال است،دست یابیم،باشد که چنین شود…

منبع: اصلاحات نیوز