پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Thursday, 4 June , 2020
امروز : پنج شنبه, ۱۵ خرداد , ۱۳۹۹ - 13 شوال 1441
شناسه خبر : 5595
  پرینتخانه » آخرین اخبار تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۷:۱۲ | ارسال توسط :

بی مهری به زاینده رود تا کی؟ آب آشامیدنی اصفهان ۱۰۰ روز دیگر تمام میشود

راه سوم: تخصیص نیافتن آب برای کشــت پاییزه، کشاورزی را در مناطق وســیعی از استان اصفهان به تعطیلی کشانده و این در حالی اســت که بر اساس آمار و اطلاعات وضعیت آب شرب در اســتان نیز بحرانی است. به گزارش راه سوم به نقل از تسنیم، مسافران ورزنه در شــرق اصفهان این روزها شاهد صفی از […]

بی مهری به زاینده رود تا کی؟ آب آشامیدنی اصفهان ۱۰۰ روز دیگر تمام میشود

راه سوم: تخصیص نیافتن آب برای کشــت پاییزه، کشاورزی را در مناطق وســیعی از استان اصفهان به تعطیلی کشانده و
این در حالی اســت که بر اساس آمار و اطلاعات وضعیت
آب شرب در اســتان نیز بحرانی است.

به گزارش راه سوم به نقل از تسنیم، مسافران ورزنه در شــرق اصفهان این روزها شاهد صفی از تراکتورهای خاموش در حاشیه جاده های منتهی به این شهر هستند.

مسیری دهها کیلومتری از ورزنه تا اسالم آبادنیز صحنه اســتقرار تراکتورهایی است که به نمادی برایاعتراض کشــاورزان شــرق اصفهان تبدیل شــده است.
کشــاورزان معترض آبی را مطالبــه میکنند که حق خوددانسته اما مدتهاست مسیر آن برای رسیدن به زمینهای تشــنه این منطقه شده است. شــرکت آب منطقه ای اصفهان از ذخیــره ۱۶۰ میلیون مترمکعبی آب در ســد زاینده رود خبر میدهد. این خبر در روزهای پایانی مهرماه اعلام شده و تا امروز که در میانه آبان به سر میبریم زمین تشنه اصفهان در انتظار بارش آسمان است، اما آب پاکی ازمدتها پیش روی دست مردم اصفهان ریخته شده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان در نخستین روزهای ماه مهر اعلام کرد که اصفهانیها در پاییز منتظر باران نباشند،امسال پاییزی خشک و آلوده خواهیم داشت و تا امروز که آبان به نیمه نزدیک میشــود هنوز خبری از باران نیست، اما مصرف روزانه یک میلیون متر مکعبی آب از حجم سد زاینده رود نشان میدهد اگر باران نبارد اصفهانیها تا ۱۰۰روز دیگر آبی هم برای خوردن ندارند! خشکسالی، مصوبات روی زمین مانده آب، حق آبه کشاورزان و بحران آب شرب کلید واژه هایی اســت که امروز پیرامــون موضوع آب دراصفهان گفته و شنیده میشود. مسئوالان و کارشناسان ازخشکسالی بیســابقه در اصفهان میگویند و کشاورزان ونمایندگانشان از مشکالت کشت در اصفهان و طرحهای آبی که قرار نبوده در استان همجوار اجرا شود.
اعتراضها ادامه دارد

کشاورزان معترض اهل ورزنه دهمین روز اعتراض خود را پشت سر میگذارند، شرایط آرام است و برخی مسئوالان با حضور در میان مردم این شهر اوضاع را از نزدیک بررسی میکنند.

علی اظهری نماینده کشــاورزان معترض ورزنه میگوید: تراکتورها تا زمانی که مسئولان به قولشان عمل نکنند به نشــانه اعتراض در حاشیه جاده باقی میمانند، تا۱۰ روز دیگــر هم صبر میکنیــم و امیدواریم راه چاره ایپیدا شود. وی ادامه میدهد: زمانی که آب را آزاد کردند ماتراکتورها را جمع میکنیم، ما به جز حقمان چیز دیگرینمیخواهیم، وزیر نیرو اعلام کرد که بر اســاس مصوبات
۹ ماده ای آب طرحهای ۵۰ درصدی اســتان همجوار بایدمتوقف شــود و طرحهای ۱۰۰ درصدی نیز اجرا نشود، اماچرا جناب وزیر خود به اســتان همجوار رفته و طرحها رااجرا میکند؟ نماینده کشــاورزان معترض ورزنه میگوید:کسانی که دلشان به حال زاینده رود میسوزند به هر طریقیکه میتوانند کمک کنند، ما کشــاورزیم و راه امرار معاشدیگری نداریم، اکنون نیز فقط به دنبال حق آبه خود هستیم،ما نمیخواهیم به کشورمان ضربه وارد کنیم و از بیرون هم اجازه حضور هیچکس در این اعتراض را نمیدهیم، هرکس که به این نظام دهان کجی کند پاســخش را میدهیم و تا
امروز به هیچیک از افراد ضد انقلاب که خواستند از درباره این اعتراض خبری از ما گرفته و برای خارج از کشور ارسال کنند پاسخ مثبت نداده و نمیدهیم. اظهری ادامه میدهد:وزارت نیرو باید به تناسب بارندگیها میزان آب مورد نیاز را برداشته و آب موردنیاز کشاورزان را در اختیارشان قرار دهد،نباید به بهانه خشکسالی حق آبه ما را قطع کنند.

 

تلاش مسئولان اصفهان برای پایان جدال
آب

اســتاندار اصفهان این روزها از تفاهم نامه های صحبت میکند که قرار است بر اساس آن جدال آب بین کشاورزان دو استان خاتمه یابد. ســند مشترکی که میان استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری به امضا رسید تا نظارت بر برداشت آب به کشاورزان واگذار شود. رسول زرگرپور نقشکشاورزان را در نظارت و جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب را مؤثر دانست و بیان کرد: در این تفاهمنامه به این نتیجه رسیدیم که نظارت بر برداشتهای حوضه آبریز زایندهرود از زرد کوه بختیاری تا تالاب گاوخونی زیر نظر کشاورزان صورت گیرد، زیرا کشاورزان با مدیریت و جدیت بیشتری بر برداشــت مازاد آب نظارت دارند و از بروز آن جلوگیری
میکنند. وی خاطرنشان کرد: بخشی از پیکره آب زاینده رود در اصفهان و بخش دیگر در استان چهارمحال و بختیاری بوده که آیین نامهای تنظیم شد تا در آینده ای نزدیک کنترل و نظارت بر برداشــت غیرمجاز و مازاد مجاز صورت گیرد. اســتاندار اصفهان امضای این تفاهمنامه را ســبب بهبود وضعیت پیکره آبی زاینده رود دانســت و اظهار داشــت: با اجــرای این نظارت و پیگیریها در آیندهای نزدیک پیکره آبی رودخانه زاینده رود از وضعیت مناســبتری برخوردار است.

 
همه مردم به میدان بیایند
با وجود همه مســائلی که در حوزه آب مطرح است، ازخشکســالی تا اجرا نشدن مصوبات ۹ مادهای آب و تالش مسئوالن اســتان اصفهان برای رسیدن به راه برون رفت از این بحران موضوعی که مطرح میشود تالش مردمی برای رسیدن انسجام و اتحاد در موضوع آب است. اسفندیار امینی، رئیــس انجمن خبرگان کشــاورزی اصفهان این موضــوع را مطرح میکند و میگوید: در مباحث مربوط به آب باید چند ســؤال را مطرح کرد، نخست باید پرسید آیا در اســتان ما آب فقط توسط کشاورزان مصرف میشود؟ صنعت، جامعه شــهری، فضای سبز، کســبه، نهادهای
خدماتی و غیره آبی برداشــت نمیکننــد؟ پس چرا فقط کشاورزان به دنبال آب هستند، جامعه شهری نیز به دلیل مشکلات ناشی از کم آبی باید به دنبال این موضوع باشند، بنابراین شهرداری و شورای شهر که مدیریت شهری را بر عهده دارند نیز باید برای شرب و مصارف شهری به میدانبیایند. در نهایت، مسئوالان ارشد استان اصفهان، نمایندگان مجلس و مسئوالن کشوری همگی یکپارچه از عزم خود برای پایان مسئله آب در اصفهان صحبت میکنند. اما زنده شدن زاینده رود از »ســرآب« تا »پایاب« در گرو عمل به قوانین و مقرراتی اســت که تنها راه چاره خروج زاینده رود از بحران در دوران خشکســالی قلمداد میشود. کشاورزان
اصفهانی امروز با زمینهایی تشنه روبرو هستند که سیراب شدنش، معیشــت یکسالهشان را تأمین میکند اما امروز
تراکتورهای آنها خاموش در کنار جاده منتظر جاری شدن آب در زاینده رود است.

|
کلید واژه ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.