راه سوم: مهرداد صمدی طی گفت و گویی در خصوص واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری استان افزود: در مردادماه سال ۹۰ در اجرای عملیاتی نمودن آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات کارگروه کاهش تصدی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل دستورالعمل کارگروه، فهرست وظایف و فعالیت ها، جدول تعیین روش واگذاری و… به ادارات کل استان ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: با توجه به مشخص شدن سهم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در اجرای برنامه واگذاری واحدهای عملیاتی به میزان حداقل ۵ صدم از ۱۰ درصد کل کشور تا پایان سال ۹۳ از سوی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع، جلسات متعددی در این راستا با حضور کلیه اعضای کارگروه تخصصی ساختار و فناوری مدیریت در این اداره کل برگزار شد.
به گفته معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان؛ در ادامه نیز تمامی مراکز فرهنگی و هنری تابعه این اداره کل شامل مجتمع ها، هنرستان و سالن های نمایش موضوع واگذاری را با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع، معرفی شد.
دبیر کارگروه تخصصی ساختار و فناوری مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: در خردادماه امسال، اماکن قابل واگذاری شامل ۱۷ مکان از ۳۴ مورد معرفی شده و روش واگذاری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید و ابلاغ شد.
صمدی با بیان اینکه در ادامه نیز واگذاری هنرستان بر اساس قانون ممنوع اعلام شد، افزود: این امر، خود نشانگر این است که ما در استان اجازه دخل و تصرفی در واگذاری یا عدم واگذاری فضاها را نداریم.
به گفته وی؛ تیرماه ۹۵ نیز نامه تأکیدی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تسریع در امر واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری استان به دست ما رسید که پیرو آن و برگزاری جلسات مختلف کارگروه در استان، فراخوان واگذاری در دو نوبت ۸ و ۲۸ تیرماه در سایت این اداره کل و رسانه های استان منتشر شد.
معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اظهار کرد: در ادامه برای هفت سالن موضوع فراخوان در مجموع ۲۸ پرونده تقاضای افراد حقیقی و حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفت و اموال منقول سالن ها به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسید.
صمدی خاطرنشان کرد: در نهایت در تاریخ سوم آبان ماه جاری، جلسه ی واگذاری فضاها به متقاضیان منتخب با حضور نماینده کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت متبوع، اعضای کارگروه تخصصی ساختار و فناوری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و نماینده سازمان برنامه و بودجه استان برگزار شد.