راه سوم: حجت الاسلام ناصر نقویان در گفتگویی با برنامه خط قرمز «آپارات» گفت:

* الان تلویزیون ما چهل سال است که در ۲۴ ساعت، حداقل یک روحانی را نشان می دهد، پس مردم باید کشته مرده روحانیت باشند، اما مردم دغدغه شان این است که مسئولین از فقر و بیکاری خبر دارند؟ شما حداکثر در خبر می توانید این مسائل را بخوانید.

*چرا رسانه ای که نامش ملی است، اما خود رئیس جمهور می گوید میلی. چرا رئیس جمهور باید بگوید میلی. این از فحش بدتر است.

*شایعه پخش می کنند که نقویان ضدانقلاب است، حالا خودم را بکشم که بگویم نیستم، می گویند اگر نیستی پس چرا رسانه تو را نشان نمی دهد؟

*از علی می گوییم می گویند حاج اقا ما کجا علی کجا چرا مثال های اینطور می زنید؟ از خوبی های غربی می گوییم، می گویید کشورهای فسق و فجور تعریف می کنید، مانده ایم چه خاکی بر سر کنیم.

*امروز امیر کبیرهایی را نمی گذاریم صدایشان در بیاید و بعد می گوییم کار کشور درست نمی شود. خب بیاوریم اینها را. به خدا این کشور امیرکبیر دارد.

*گفتند، قحط الرجال و جهل الرجال است، گفتم نه، رد الرجال است.

منبع : ایسنا