راه سوم: پایگاه اینترنتی وایس‌نیوز همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به ارائه یک پیش‌بینی از هفت ایالت تأثیرگذار که به ایالت‌های نوسانی معروف هستند، پرداخته است.

به گزارش راه سوم به نقل از ایسنا، نتایج بررسی‌های این پایگاه اینترنتی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از رأی‌دهندگان در این ایالت‌ها به کاندیدای حزب دموکرات رأی می‌دهند.

نتایج این بررسی به شرح زیر است:

فلوریدا

 •  ۷۴.۹ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۹ درصد کلینتون
 •  ۴۵ درصد ترامپ

کلورادو

 •  ۷۲.۲ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۷ درصد کلینتون
 •  ۴۲ درصد ترامپ

آیوا

 •  ۵۵.۹ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۵ درصد کلینتون
 •  ۴۶ درصد ترامپ

ویسکانسین

 •  ۴۷.۹ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۹ درصد کلینتون
 •  ۴۳ درصد ترامپ

نوادا

 •  ۵۸.۷ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۷ درصد کلینتون
 •  ۴۴ درصد ترامپ

اوهایو

 •  ۵۹.۸ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۶ درصد کلینتون
 •  ۴۵ درصد ترامپ

پنسیلوانیا

 •  ۴۵.۹ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۸ درصد کلینتون
 •  ۴۴ درصد ترامپ

بیش از نیمی از رأی‌دهندگان در این ایالت‌ها به کاندیدای حزب دموکرات رأی می‌دهند.

نتایج این بررسی به شرح زیر است:

فلوریدا

 •  ۷۴.۹ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۹ درصد کلینتون
 •  ۴۵ درصد ترامپ

کلورادو

 •  ۷۲.۲ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۷ درصد کلینتون
 •  ۴۲ درصد ترامپ

آیوا

 •  ۵۵.۹ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۵ درصد کلینتون
 •  ۴۶ درصد ترامپ

ویسکانسین

 •  ۴۷.۹ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۹ درصد کلینتون
 •  ۴۳ درصد ترامپ

نوادا

 •  ۵۸.۷ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۷ درصد کلینتون
 •  ۴۴ درصد ترامپ

اوهایو

 •  ۵۹.۸ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۶ درصد کلینتون
 •  ۴۵ درصد ترامپ

پنسیلوانیا

 •  ۴۵.۹ درصد از رأی‌دهندگان مورد پیش‌بینی
 •  ۴۸ درصد کلینتون
 •  ۴۴ درصد ترامپ