راه سوم: به گزارش راه سوم بزا با اراده و اتحاد همه ی اهالی هنر و تئاتر و تلاش مسئولان، مجتمع خاتم الانبیا برای اهالی هنر خواهد ماند.

در همین زمینه اسماعیل حاجتی یکی از هنرمندان برجسته تئاتر، سینما و تلویزیون  با تائید این خبر اظهار کرد: پیرو مذاکراتی که توسط نمایندگان رشت در مجلس خصوصا مهندس جعفرزاده  صورت گرفت واگذاری مجتمع خاتم الانبیا رشت به بخش خصوصی متوقف شد.

حاجتی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان فراخوان واگذاری این مجتمع را صادر کرده بود.

وی به کمبود سالن اجرای نمایش اشاره کرد و گفت: هنوز تالار سردار جنگل و تالار مرکزی بهره برداری نشده است و مجتمع خاتم الانبیا از ۳۶۵ روز سال ۲۵۵ روز اجرای تئاتر داشته است که این در کشور بی نظیر است و اهمیت این سالن را نشان میدهد.

بازیگر برجسته تئاتر گیلان اظهار کرد: خوشبختانه با حمایت های نمایندگان مردم شهر رشت و کمپین هنرمندان و با توجه به اینکه این مجتمع تنها مجتمع فرهنگی شهر رشت است به هنرمندان بازگردانده شد.

وی به مذاکرات جعفرزاده با وزیر ارشاد نیز اشاره کرد و گفت: در نهایت با تلاش های صورت گرفته قراداد واگذاری به بخش خصوصی متوقف شده و این مجتمع فرهنگی به اهالی هنر واگذار خواهد شد و روز پنجشنبه دستور وزارت ارشاد به صورت کتبی مبنی بر اینکه این مجتمع به هنرمندان این شهر واگذار میشود ارسال خواهد شد.

گفتنی است اهالی هنر و تئاتر استان گیلان است با تشکیل کمپین خاتم را واگذار نکنید خواستار عدم واگذاری این سالن شده بودند