راه سوم: به گزارش راه سوم و به نقل از ایسنا علی مطهری، نایب رئیس مجلس در نمایشگاه مطبوعات در یک نشست خبری گفت:

🔹مواضع ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی و ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود.

🔹در مجموع با توجه به مواضعی که ایشان در دوره تبلیغات داشتند من فکر می کنم ریاست جمهوری ایشان برای ایران مفیدتر است تا اینکه خانم کلینتون انتخاب می شد. بخاطر اینکه دموکرات ها با برنامه ریزی دقیق تری حرکت می کنند و با پنبه سر می‌برند.

🔹ترامپ اولا صداقت بیشتری دارد و مواضعش درباره سوریه مواضع خوبی بود.

🔹او همچنین نسبت به عربستان نگاه خوبی ندارد و مایل به روابط خوب با روسیه است البته من فکر می کنم مخالفت ترامپ با برجام هم به نفع ایران است و آنها در عمل نمی توانند کاری بکنند.

🔹در مجموع فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ به نفع ایران می باشد.