راه سوم: به گزارش خزر، دکتر محمدباقر نوبخت، در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها  اظهار داشت: مسئله ی قطار گیلان برای بنده بسیار با اهمیت و حیثیتی است.

وی ادامه داد: در جلسه ای که امروز با آقای دکتر روحانی و وزیر راه و شهرسازی داشتیم موضوع راه آهن قزوین – گیلان مطرح شد.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در هفته ی گذشته قطعه به قطعه تمام مسیر راه آهن قزوین به رشت را بررسی کردیم که در چند ایستگاه مشکلاتی وجود داشت که رفع خواهد شد.

سخنگوی دولت یازدهم با بیان اینکه در موضوع راه آهن قزوین – رشت دو موضوع مطرح است تصریح کرد: یک موضوع ورود قطار است که موضوع بسیار با اهمیتی است و موضوع دیگر خود ایستگاه ها است که نمونه ی آن ایستگاه رشت است که باید ساخته شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بنده مسئله ی قطار در گیلان را بسیار با اهمیت و حیثیتی می دانم اظهار داشت: این اهمیت این مسئله برای بنده نه بخاطر گیلان، بلکه وصل شدن قطار ایران به روسیه برای بنده بسیار با اهمیت است.