به گزارش راه سوم به نقل از منابع آگاه روز گذشته پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ، مبلغ ٥٠٠ ميليارد تومان براي راه اهن قزوين رشت أنزلي أستارا و ٤٠ ميليارد تومان براي ازادراه قزوين رشت جهت تسريع در إتمام در كنار تخصيص ساير طرح هاي ملي از سوي سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده شد.

گفتنی است این دو پروژه از لحاظ اقتصادی برای استان گیلان بسیار اهمیت دارد و محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور از ابتدای تشکیل دولت توجه ویژه ای را برای اتمام آن ملحوظ داشته است. چنانکه در جریان بازدید روز گذشته خود از نمایشگاه مطبوعات مجددا بر آنها تاکید نمود و گفت که «شنیدن سوت قطار در گیلان برای من جنبه حیثیتی دارد».