پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Thursday, 2 April , 2020
امروز : پنج شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹ - 9 شعبان 1441
شناسه خبر : 6697
  پرینتخانه » گیلان تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۹:۱۴ | ارسال توسط :

بهتر است شهردار زير نظر دولت و توسط استاندار انتخاب گردد/ دوگانگی رفتاری دو عضو شورا

راه سوم: اکبر نوری ـ بعد از اتفاقات اخير مربوط به شهرداري و حاشيه هاي حول آن که اسم فومن را به سطح اخبار جهان کشاند، چالشي شدن جلسه شوراي شهر فومن قابل پيش بيني بود. مخصوصأ اظهارات رئيس شوراي شهر با توجه به اينکه مورد خطاب افراد و گروههايي چند در فضاي مجازي شده […]

بهتر است شهردار زير نظر دولت و توسط استاندار انتخاب گردد/ دوگانگی رفتاری دو عضو شورا

راه سوم: اکبر نوری ـ بعد از اتفاقات اخير مربوط به شهرداري و حاشيه هاي حول آن که اسم فومن را به سطح اخبار جهان کشاند، چالشي شدن جلسه شوراي شهر فومن قابل پيش بيني بود. مخصوصأ اظهارات رئيس شوراي شهر با توجه به اينکه مورد خطاب افراد و گروههايي چند در فضاي مجازي شده بود، حائز اهميت مي نمود.

در همين راستا رئيس شوراي شهر فومن در ابتداي نطق خود طي سخناني ناراحتي اش را از اينکه اين اتقاق، خوراکي را براي رسانه هاي خارجي فراهم ساخت، ابراز نمود و البته مدعي گشت که اين موضوع نه از حب علي بلکه از بغض معاويه بوده است! و درخواست پيگيري موضوع توسط دستگاههاي مربوطه قضايي و امنيتي شد.

نورالدين نعمتي در جايي ديگر از گفتارش سد معبر را معضل کشوري و مربوط به همه شهرهاي ايران دانست. وي عملکرد شهرداري را در اين مسأله نامطلوب ذکر کرد و تعدي به شهروندان را غير قابل تحمل توصيف نمود و تأکيد کرد که اگر ”قانون”ملاک عمل همه و فصل الخطاب باشد، مشکلي بوجود نخواهد آمد.

نعمتي در بخشي ديگر از نطق خويش کساني را که شورا را به دو قسمت تقسيم مي کنند را مورد شماتت قرار داد و به شهردار نيز خرده گرفت که نبايد از شورا به مثابه مجلسي پنج نفره نام مي برد.
رئيس شوراي شهر فومن ضمن توهين آميز دانستن مطلب يک نشريه محلي، آن را نامربوط اعلام کرد. نعمتي گله مند بود که سياه نمايي مي شود و اعمال و عملکردهاي مثبت و خوب شورا بازتاب داده نمي شود و فقط روي کاستي ها انگشت گذاشته مي شود.

با وجود تلاشي که سردار در طي سخنان خويش جهت متحد نشان دادن اعضاي شورا به خرج مي داد، سکوت معنادار دو عضو منتقد اما در اين لحظات سرشار از ناگفتني هايي ديگر بود! شکاف موجود واقعي تر از آن نشان مي داد که قابل ترميم باشد.

در همين لحظات بود که با قرائت نامه منتقدين مبني بر مسکوت نهادن موضوع استعفاء آنان، فضا به سمت التهاب پيش رفت. عليدوست با ايراد تشکيک بر اين نامه، طرح مسأله را اساسأ فاقد مبناي حقوقي دانست. وي در جايي ديگر با پرداختن دوباره به اين موضوع با ناراحتي هر چه تمامتر با اشاره به ميري نرگسي و زهرا نظري آنها را متهم ساخت که از اين حادثه به نفع خودشان مصادره به مطلوب نموده اند.

عضو حقوقدان شورا در حاليکه با صورتي برافروخته اظهارات آنها را در نشريه راه سوم نشان مي داد، مي پرسيد که کجا از رانت و امتياز ويژه استفاده شده است؟! و با تأکيد درخواست مي کرد که مصاديق آن را جهت اطلاع همگاني اعلام نمايند! درخواستي که تا پايان جلسه جواب درخوري نيافت!

عليدوست شاکي بود که مطالب غير واقع در رسانه ها ابراز مي شود و آنان مظلوم واقع شده اند. وي اين رويه را که در عرصه عمومي از استعفا سخن گفته شود و در جلسه شورا از مسکوت گذاشتن حرف به ميان بيايد را دوگانگي رفتاري و تشکيک اذهان عمومي و بهره برداري تبليغاتي در آستانه انتخابات شوراها قلمداد کرد.

وي همچنان عباس قلي زاده را هم بي نصيب از انتقاد نگذاشت و با تاختن به او اعلام کرد که مسبب تمام بلبشوي شهر فومن نحوه مديريت او است!

فضاي متشنج جلسه ادامه داشت و با نطق شاهين عليزاده بر شدت آن افزوده هم شد. عليزاده هم بر فرصت طلبي و فضاسازي را مطرح ساخت و با کنايه پيشنهاد کرد که به جاي اين رفتارها بياييم آمار و برآورد کارشناسي شده را به شهروندان ارائه دهيم.

حتي نطق فرامرز ولي زاده عضو پيشکسوت شوراي شهر فومن که عمدتأ از ورود به حاشيه پرهيز مي کند نيز با شکوه و اعتراض همراه بود.

ولي زاده خانم زهرا نظري را به چالش کشيد که چرا بعد از حادثه و به هنگام گفتگو با زن دستفروش به جاي آرام ساختن فضا ، با مبادرت ورزيدن به اعلام استعفا موجب التهاب بيشتر شده است. وي همچنين شهردار را را نيز مورد مواخذه قرار داد که چرا پيشتر با زن دستفروش که مبادرت به قانون شکني کرده بود، برخورد جدي نموده است.

پاسخ هاي زهرا نظري به انتقادات مطرح شده که بر خلاف هميشه با بي رغبتي ادا شد، ماهيتي زنانه داشت.
او با اشاره به وجود فقر در جامعه، نياز و تنگناي معيشتي را موجب حضور زنان در خيابان به قصد تأمين معيشتي خانواده و کسب درآمد دانست. او در خواست همدردي و توجه به زناني را داشت که مخارج و مسئوليت زندگي را به تنهايي به دوش مي کشند. طرح مسأله توسط خانم نظري که از منظري زنانه و انساني به موضوع مي پرداخت و رنج و تنهايي زنان را در روزگار دشوار امروز بيان مي کرد، قابل تقدير بود. هر چند در پايان با نگاه خاص ديني که ارائه کرد و طي تفسيري سنتي ترجيح را در خانه دار بودن زن و حضور و کار کردن مرد در بيرون دانست که بنوعي در تضاد با حقوق زن امروز است و اين افتادن از آن سر بام بود!

سخنان سينا ميري نرگسي هم بيشتر در جهت پاسخگويي به شبهات و حملاتي بود که از جانب جناح راست شورا صورت گرفت. منتقد سر سخت شهردار در همان ابتدا رئيس شوراي شهر را مورد عتاب قرار داد و با طعنه به جمله ايشان مبني بر فصل الخطاب بودن قانون و حادثه غرق شدن جواني فومن پرسيد که آيا شهردار به مفاد قانوني در رابطه با حريم رودخانه ها عمل نموده است؟ ميري نرگسي همچنين رو به عليدوست و شبهه فضاسازي عنوان کرد که:ما مثل شما نبوديم که از اول حامي شهردار بوده باشيم و الآن مخالفت نماييم. ما در طرح استعفا تبليغاتي برخورد نمي کنيم، ما از اول مخالف شهردار بوديم و از رويه خود باز نمي گرديم!

وي در رابطه با موضوع بومي بودن يا نبودن شهردار و اشاره سيد نورالدين نعمتي که بر خلاف منتقدين به گزينه بومي رأي داده بود نيز توضيح داد که:غير بومي بودن شهردار جرم نيست، کارآمدي به بومي و غير بومي نيست. فومن شهري کلان با ابعادي گسترده همانند تهران نيست که بخواهيم به بومي بودن يا غير بومي بودن شهردار بپردازيم.

ميري نرگسي دوباره به عليدوست متذکر گشت که در طي سه سال حتي يکبار هم تقاضاي نظارت و شفاف سازي امور مالي شهرداري را نداشته است. متأسفانه اين حرف مشاجره لفظي شديد دو طرفه اي رقم زد. در اوقات پاياني جلسه نتيجه گيري رئيس شوراي شهر فومن اما بسيار جالب بود. سيد نورالدين نعمتي با انتقادي ساختاري به درستي وجود اختلافات در شورا را به سراسر کشور تعميم داد و در لفافه به عدم اعتقاد به نهاد شورا اعتراف نمود و عنوان نمود که بهتر است شهردار زير نظر دولت و توسط استاندار انتخاب گردد تا بتواند فارغ از تمام حاشيه ها و اختلاف سليقه هاي تنش زاي بي پايان به کار بپردازند!

|
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.