راه سوم: میر شمس مؤمنی زاده در مورد وضعیت زیر ساخت های فاضلاب در فومن، اظهار کرد: معضل زیر ساخت های فاضلاب در تمامی شهرستان های استان گیلان مشترک است.

وی افزود: شهرستان فومن در حوزه زیر ساخت فاضلاب با مشکل مواجه است اما بخش عمده ای از  شبکه فاضلاب در فومن شکل گرفته است.

فرماندار فومن با تأکید براینکه تصفیه خانه فاضلاب پروژه ای اساسی است، اضافه کرد: تصفیه خانه فاضلاب در شهرستان فومن یک پروژه مهم و اساسی است که اکنون این پروژه ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مؤمنی زاده با اشاره به این موضوع که تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضلاب فومن نیاز به اعتبارات سنگین دارد، تصریح کرد: اعتبارات شهرستانی جوابگوی تکمیل این پروژه ها نیست.

وی در خاتمه اظهار کرد: تکمیل این پروژه در شهرستان فومن نیاز به جذب اعتبارات دارد.

منبع: کاسپین