راه سوم: به گزارش راه سوم به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  گفت: بر اساس مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس، دولت مجاز است اعتبار ردیف ١٢٠-٥٥٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون را برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشس صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (٢٠٠٠٠٠٠٠) ریال می باشد بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب دولت می رسد اختصاص دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس بند الف این مصوبه  در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور ، دولت می تواند از محل اعتبار ردیف های مندرج در جداول شماره (٧) ، (٨) و (٩) این قانون و همچنین منابع هدفمندی یارانه ها نسبت به تامین اعتبار اقدام نماید .

بنابه گفته جعفرزاده همچنین در بند ب مصوبه مذکور آمده است: برای اعمال افزایش از ابتدای سال ١٣٩٦ ، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند احکام حقوقی سال ١٣٩٦ بازنشستگان ذی نفع این تبصره از ١٣٩٦/١/١ اعمال نماید.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند دیگری از این مصوبه آمده است اجازه داده می شود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (١/٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گیرد . این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: همچنین به منظور تامین و نوسازی تجهیزات فنی ، توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی به ویژه فیلم و سریال فاخر اجازه داده می شود معادل یکصد میلیون (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد . این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود .

پایان پیام