راه سوم: سید حسن خمینی یادگار امام راحل بعد از دیدار با اعضای مجمع توسعه گیلان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه گیلان در حسینیه جماران صفحه اینستاگرام خود را بروز کرد و نوشت:

گیلان بى شک از قله هاى تمدن و تاریخ ماست. همت دوستان در مسیر توسعه استانشان ارزشمند و ستودنى است. برخى از حاضران از بیکارى در استان شکوه داشتند و برخى به پیشینه ى هنر و دانش مردمانشان اشاره مى کردند. دوستى هم شعرى گیلکى خواند و ترجمه اش کرد. هر وقت یاد گیلان و مازندران بیافتید دلتنگشان مى شوید. خدا فرداى این سرزمین را آبادتر و آینده ى مردمانش را با شادى بیشتر قرین نماید.

photo_2017-02-24_12-19-16