راه سوم: روند ترسالی در گیلان رو به کاهش است.

«جلال بهزادی» استادیار دانشگاه گیلان گفت: ترسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است که در هر نقطه‌ای از کره زمین ممکن است، رخ دهد.

وی افزود: ترسالی افزایش بیش از حد نرمال یا میانگین است به نحوی که در برخی نقاط توان هدایت آن را به نقاط دیگر را نداشته و احتمال سیل‌های مداوم در یک‌سال پربارش از آن انتظار می‌رود.

بهزادی با اشاره به تحقیقی که بارندگی‌های ۳۰سال اخیر در ایستگاه‌های گیلان در آن مورد مطالعه قرار گرفته است، ادامه داد: به‌علت گستردگی داده‌ها، ایستگاه‌ها در ۵ ایستگاه منتخب خلاصه شد و آنچه از اعداد حاصل بر می‌آید، روند ترسالی کاهشی است.

وی تصریح کرد: توریسم، کشاورزی و طراحی سازه‌های آبی و توسعه پایدار بر اساس بارش و اوج بارش و بیشترین بارش‌ها نتیجه مطلوب‌تری می‌دهد.

ایسنا