راه سوم:محمود واعظی در گفتگویی با اشاره به دیدگاه حزب اعتدال و توسعه درباره تعیین نامزد در سایه برای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: در دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه راجع به این موضوع صحبت شد و جمع ما این کار را به مصحلت نمی داند.

وی افزود: آقای روحانی نامزد حزب اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری است همه بدون اینکه تردیدی به وجود بیاید و دلیلی داشته باشد که دنبال کسی دیگر برویم از آقای روحانی حمایت می کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این سئوال که حامیان اصلاح طلب تئوری تعیین نامزد پوششی می گویند این اقدام برای حمایت از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مقابل سیل انتقادها و تخریب ها است نظر شما چیست؟ به خبرآنلاین گفت: حزب اعتدال و توسعه این اعتقاد را ندارد. خود آقای روحانی همچون دوره گذشته می تواند تنها از پس پاسخگویی به انتقادها برآید.

واعظی در پاسخ به این سئوال که حزب اعتدال و توسعه با اصلاح طلبان در انتخابات سال ۹۶ همراه می شود یادآور شد: در انتخابات ریاست جمهوری همه کسانی که همسوی با دولت هستند با هم خواهند بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ائتلاف بین حزب اعتدال و توسعه و اصلاح طلبان در انتخابات ۹۶، اظهار کرد: حالا باید با هم صحبت کنیم ولی ائتلاف برای حمایت از آقای روحانی خواهد بود.