راه سوم: با حکمی از دکتر سوی محمد علی نجفی استاندار گیلان، «سید پویا شهشهانی رشتی» به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استانداری گیلان منصوب شد.

شهشهانی دانش آموخته سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه گیلان و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است.

شهشانی مشاور کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت، عضویت در هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و کمیته محیط زیست و کمیته آب و فاضلاب شهری ستاد توسعه پایدار و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان را در کارنامه دارد.

از دیگر سوابق شغلی وی می توان به حضور به عنوان کارشناس در شرکت کود آلی گیلان، حضور در جهاد دانشگاهی گیلان به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی مدیریت و بهسازی پژوهشکده محیط زیست و کارشناس گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست و فعالیت در در پروژه های عمرانی در تاسیسات شهری و پتروشیمی اشاره کرد.

پیش از این افشین پورعلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استانداری گیلان بود.