راه سوم: اواخر اسفندماه بود که یونس رنجکش مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان به سمت فرماندار بندر آستارا منصوب شد.

بعد از این انتصاب چند نفر برای اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تعرفه شدند اما در نهایت علی پورحسن مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان جایگزین رنجکش در این سمت شد.

ضیائی حلیمه‌جانی به کانون پرورش فکری کودکان رفت

اسفندیار ضیائی حلیمه‌جانی نیز با حکم مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرپرستی کانون استان گیلان را بر عهده گرفت.

ضیایی حلیمه‌جانی متولد ۱۳۴۹ و دانشجوی دکترا است و در آخرین مسوولیتش به عنوان معاون فرهنگی کانون استان فعالیت می‌کرده است.

دیار میرزا