راه سوم: شهرداری رشت در سال ۹۶ و کمتر از دو ماه مانده به انتخابات شوراها تغییرات جدیدی به خود دیده است.

شهرداری رشت در سال ۹۶ تغییرات جدیدی به خود دیده است.

سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت طی حکمی متین عاشوری مدیر دفتر سرمایه‌گذاری شهرداری رشت را به عنوان مدیر منطقه چهار شهرداری رشت به عنوان جایگزین علی مقصودی منصوب کرد.

طیبه بینا مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت نیز به عنوان مدیر منطقه سه شهرداری رشت جایگزین مرتضی شریفی در این سمت شد.

علیرضا اعلایی مدیر سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت نیز به عنوان مدیر املاک منصوب شد.

مجتبی ماه پسند نیز به عنوان مدیر جدید دفتر سرمایه گذاری جایگزین متین عاشوری در این سمت شد.

ثابت قدم همچنین طی حکمی مجتبی شهرستانی را به عنوان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت منصوب کرد.

منبع: دیار میرزا