راه سوم: رییس سازمان جهاد کشاورزی در نشست مشترک مجمع نمایندگان گیلان با مدیران جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالم ترین مرغ کشور در گیلان تولید می شود، گفت: ۵۵ درصد مرغ گیلان توسط شرکت های زنجیره ای تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه رتبه سوم تولید زیتون را در کشور داریم، اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمان حضور دولت بهره برداری کردیم.

شعبان نژاد گفت:  ۱۷ تا ۲۰ درصد برنج های گیلان تبدیل به ضایعات می شود که قصد تجهیز کارخانه ها داریم.

وی خواستار همکاری آب منطقه برای و کمک نمایندگان جهت آبیاری تحت فشار در استان شد و افزود: لاینیگ نیز می تواند کمک بسیاری به ما کند.

شعبان نژاد تصویب ۱۱ سد پلاستیکی را از پروژه های خوب در کمک به این زمینه دانست تصریح کرد: آب بندان های نیز می تواند برای این کار مفید باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه طبق آمار ۲۸ درصد اشتغال استان گیلان در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: تنها ۷ درصد بودجه به بخش کشاورزی تعلق می گیرد و پرسنل جهاد کشاورزی کمترین دستمزد را در دستگاه ها می گیرند.

شعبان نژاد با اشاره به اینکه کشاورزی گیلان آینده امیدوار کننده ای دارد، تصریح کرد: کشاورزان گیلانی کشاورزان آماده به کاری هستند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد زمین های کشاورزی در گیلان شخم اول خود را زده اند، اظهار کرد: اگر به ما آب کافی داده شود در رودبار زمین های بسیاری داریم که می توانیم زیر کشت زیتون ببریم.