راه سوم: اعضای جدید شورای مرکزی، محسن هاشمی را به عنوان رییس این شورا انتخاب کردند.

 حسین مرعشی در کانال تلگرامی خود نوشت: در اولین جلسه دوره جدید شوراى مرکزى حزب کارگزاران سازندگى ایران، محسن هاشمى به عنوان رییس شوراى مرکزى و یدالله طاهرنژاد به عنوان نایب رییس، به اتفاق آراى شوراى مرکزى انتخاب شدند.

همچنینن فرزانه پر کار و على جمالى بعنوان منشی هاى هیات رییسه شورا و غلامحسین کرباسچى براى دو سال دیگر بعنوان دبیر کل انتخاب شدند.