راه سوم: وزیر راه و شهرسازی در بازدید از خط آهن قزوین-رشت، گفت: احداث این مسیر ریلی هم اکنون دارای ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی است.

عباس آخوندی صبح امروز در بازدید از راه آهن رشت- قزوین در محور کوهین که استانداران گیلان و قزوین نیز حضور داشتند گفت : این مسیر مهم با اولویت در حال اجرا است و از ۱۶۷ کیلومتر این مسیر ۱۱۰ کیلومتر ریل گذاری شده است.

آخوندی با بیان اینکه بقیه کارگاه‌ها به شدت فعال هستند گفت : ۴۷ کیلومتر از این مسیر در قزوین و بقیه در محدوده‌ی گیلان ریل گذاری شده است.

وی ادامه داد : ما در این مسیر روزی یک هزار و ۶۵۰ متر ریل گذاری هم داشته‌ایم که یک رکورد می‌باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : امیدواریم تا پایان خرداد کل ریل گذاری به اتمام برسد و با فاصله‌ی ۴۵ روز پس از پایان ریل گذاری امکان بهره‌برداری از راه آهن رشت- قزوین فراهم می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد : تابستان این مسیر را تقدیم مردم خوب گیلان و قزوین می‌کنیم و انشاء گردشگران بتوانند با قطار به گیلان سفر کنند.

وی افزود: به همین منظور امروز در حال بازدید از نزدیک بخش‌های مختلف راه آهن هستم.