راه سوم: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رشت توسط فرمانداری شهرستان منتشر شد.

به گزارش ایلنا از رشت،در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع همه اهالی شهرستان رشت می‌رساند در نتیجه انجام انتخابات که‌ در روز ۱۳۹۶/۰۲/۲۹  در شهرستان رشت به عمل آمد جمع آرای ماخوذه ۴۶۰۳۵۸ برگ بود که نتیجه به شرح زیر است.

  1. آقای حسن روحانی دارای۳۱۹۱۸۴ رای
  2. آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی دارای۱۱۹۱۶۰ رای
  3. آقای سیدمصطفی آقامیرسلیم دارای۴۶۳۴رای
  4. آقای سیدمصطفی هاشمی طبا دارای۲۳۹۸رای 

در اجرای ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۲ روز هیات اجرایی در محل فرمانداری شهرستان رشت برای قبول شکایات آماده است .در ضمن برابر تبصره ۲ ماده فوق شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام،نام خانوادگی،شغل،نشانی کامل،شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن)و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

همچنین با توجه به تبصره ۳ ماده مذکور، در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد،قابل تعقیب و پیگیری است.