راه سوم: محمد صادق حسنی جوریابی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی که در دور گذشته عضو شورای اصلاح‌طلبان استان گیلان بود در پاسخ به چگونگی حضورش در این شورا گفت: با تصویب شورای عالی اصلاح طلبان کشور مبنی بر حضور یک نماینده به نمایندگی از فراکسیون امید در شورای اصلاح طلبان استان ها با حکم دکتر عارف در این شورا حضور داشتم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادات صورت گرفته به لیست امید گفت: عده‌ای خارج از جریان اصلاح‌طلبی می‌خواهند برای ما تصمیم بگیرند. در دوران انتخابات هم شاهد بودیم همان‌هایی که مدیون جریان اصلاح‌طلبی بودند با ارائه لیست‌های موازی به این جریان در انتخابات ضربه زدند.

حسنی افزود: ما از این برخوردها پیش از این هم دیده‌ایم به خصوص هنگامی که عده‌ای ما را در فراکسیون امید و انتخاب دکتر عارف برای ریاست مجلس تنها گذاشتند. از آنها بپرسید اسم این کارها را مردم چه خواهند گذاشت؟

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با اشاره به روند تصمیم گیری در شورتی اصلاح طلبان گفت: لیست امید هر کم و کاستی که داشته باشد حاصل خرد جمعی است و اگر انتقادی بود نباید در ایام انتخابات چنین از پشت  خنجر می زدند و امروز حق به جانبانه دوباره سخن بگویند.

عضو شورای اصلاح طلبان در پایان گفت:  لیست امید هر ایرادی که داشت بزرگترین حسن آن این بود که جلوی سهم خواهی عده ای را گرفت.