راه سوم: به دنبال سخنان دکتر صادق زیباکلام درباره محمدباقر نوبخت معاون گیلانی رییس جمهور، ابوذر ندیمی نماینده ادوار مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس نسبت به سخنان زیباکلام واکنش نشان داد.

ندیمی در یادداشت خود نوشته است:

آمار راى به ریاست جمهورى بیانگر آن است که اوّلاً درگیلان مردم به دولت کنونى اعتماد داشتند و طبیعتاً این اعتماد ثمره کارکرد موّفق مدیران مخصوصاً مدیران ملّى آن است که در راس بودن دکتر نوبخت از آن نشانه دارد. ثانیاً اکثریت مدیران استانى بومى هستند که این کارکرد هم از انتخاب استاندار تا … برهمان اساس شکل گرفته است. ثالثاً اگر گیلان به جز چند استان سنّى نشین صدر اراء به جناب روحانى را دارد ثمره کار همه دوستداران ایران وگیلان و از آن جمله سخنرانى و… رجال گیلانى را به همراه دارد که این حضور نتیجه رایزنى وجلسات مکرر تحت نظر و یا با حضور خود ایشان درمرکز یا استان شکل گرفته است. رابعاً ایشان چه درمقام سخنگویى و نیز ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزى ( وبرنامه بودجه کنونى) بیشترین هزینه را در پارلمان و مطبوعات و… متحمل شده اند. خامساً بیش از یک میلیون و چندهزار راى مردم علاوه بر وجهه روشنفکرى و آینده نگرى اعتماد به رجال خویش مى باشد که درصدر انان جناب ایشان هستند.

در سه سال قبلى در پارلمان شاهد دشمنى با این عزیز براى رای جناب زیباکلام ما به اندازه کافى از بعضى از خودى ها ضربه در بى نقش کردن سرمایه هاى استانى داریم لطفاً شما از جانب ما سخن نفرمایید که ما به هزاردلیل باید قدردان این عزیزان باشیم. بنده خود در پارلمان نهم شاهد دشمنى هاى دیگر نمایندگان براى پیشرفت پروژه هاى کشورى ( راه اهن به کریدورشمال جنوب و…) بوده ام و نیز در یک سال اخیر براى بودجه و برنامه شاهد جانفشانى هاى ایشان هستم ولى شما نه به گذشته و نه حال این مرد براى حفظ کیان دولت توّجه نفرموده و بى محابا این کلمات را به کار مى برید. بنده در همین ایّام چون شما در تهران و گیلان از مصلحت ملّى این انتخاب گفته ام والحمدلله با استقبال روبرو گشته ام ولى انتظار نداشته و ندارم که شما حرف یک یاچندنفر را گفته یا نگفته، حرف همه حساب کنید. هرچند که بعید مى دانم گفته باشند !؟ کلام پایانى انکه شکرنعمت در دعا و تلاش براى حفظ و تکثر این بزرگ مردان است نه انکه شما گفته اید و…