راه سوم: درحالی که جلسه استیضاح شهردار رشت به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضای شورای اسلامی این شهر لغو و به زمان دیگری موکول شده بود در نهایت با حضور مجدد اعضا این نشست برگزار شد تا یک بام و دو هوای شورای چهارم رشت ادامه داشته باشد.

در جلسه امروز درحالی دستورکار جلسه استیضاح سید محمدعلی ثابت‌قدم شهردار رشت بود که در نهایت او با ۱۰ رای اعضای شورای شهر رشت از سمت خود عزل شده است.

گفته می شود سیدرضا موسوی روزان، اسماعیل حاجی پور، مسعود کاظمی، فرهاد شوقی، محمود باقری خطیبانی، عباس صابر، مجید رجبی ویسرودی، فرانک پیشگر، سید امیرحسین علوی، حجت جذب به عزل ثابت قدم رای مثبت دادند.

گفتنی است در این جلسه از ورود خبرنگاران به داخل صحن ممانعت به عمل آمد. و درحالی که موسوی روزان از صحن شورا خارج شده بود در یک عمل غافلگیر کننده مجددا به داخل صحن برگشت و به استیضاح شهردار رای مثبت داد!

با رای اعضای شورا جمشیدپور به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

دیار میرزا