راه سوم: ییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه های درمانی بیماران را بیمه های پایه می پردازند که به دلیل تسویه نشدن مطالبات معوقه بیمه های پایه، این بیمارستان ها، پذیرش نقدی بیماران را در دستور کار خود قرار داده اند، ولی این اقدام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک با اشاره به این که در بیمارستان های خصوصی طرح تحول سلامت اجرا نمی شود، افزود: با توجه به این که در بیمارستان های خصوصی خدمات درمانی دولتی ارائه نمی شود، بخشی از هزینه های درمان بیماران را بیمه های پایه و بخشی دیگر را بیمه تکمیلی می پردازند. با توجه به افزایش حجم مطالبات معوقه بیمه های پایه در چهار بیمارستان خصوصی رشت؛ قائم، گلسار، آریا و پارس، روسای بیمارستان های مزبور تصمیم گرفتند درمان بیماران را نقدی حساب کنند و سپس صورت حسابی در اختیار آن ها قرار دهند تا با مراجعه به مرکز بیمه، هزینه کرد خود را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: پس از اطلاع از این موضوع با روسای هر دو بیمارستان جلساتی را در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار کردیم و در مورد عواقب و تبعات منفی چنین اقدامی هشدارهای لازم را به آنها دادیم. نماینده بیمه سلامت عنوان کرد که بدهی دو ماه را می پردازد و تامین اجتماعی نیز برای تسویه بدهی خود فرصت خواست که متاسفانه روسای هر دو بیمارستان نپذیرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان این مطلب که وزارت بهداشت، استانداری و مقامات مسئول در جریان اقدام بیمارستان های قائم و گلسار رشت قرار دارند، خاطر نشان کرد: استانداری هم اکنون در حال رایزنی با روسای بیمارستان هاست تا درمان بیماران به روال قبل صورت گیرد، اما هنوز اتفاق در خورتوجه مثبتی رخ نداده است ولی ما در صدد پیدا کردن راه چاره ای برای خاتمه دادن به این موضوع هستیم.

یوسف زاده چابک، توجه به سلامت و درمان مردم را خط قرمز نظام سلامت عنوان کرد و گفت: در صورتی که این روند در بیمارستان ها ادامه داشته باشد، بیمه های تکمیلی نیز وارد این بازی خطرناک شده و از ارائه خدمات به بیماران خودداری خواهند کرد که به سود هیچکس و به خصوص مردم نیست.