راه سوم: روز گذشته بود که خبر رانندگی محمد احمد زاده سرمربی سابق ملوانی‌ها مثل بمب در فضای مجازی صدا کرد. حالا سعید عزت اللهی جوان انزلیچی و ملی پوش این روزهای فوتبال ایران در صفحه شخصی اینستاگرام خود چند خطی برای سرمربی سابق خود نوشت.

عزت اللهی نوشته است:

«سلام به قیصر فوتبال گیلان و ایران:

چند هفته قبل بود که براى تعطیلات به شهرم انزلى برگشته بودم و خدا خواست و دوباره بعد از مدتها شما رو دیدم که روزى دستاى تو راه گشاى زندگى فوتبالى من شد.
آقاى احمدزاده من هیچوقت به اعتماد و میدان دادن به سعید عزت الهى که تنها ١۶ سال داشت رو فراموش نمیکنم. نه تنها من بلکه بازیکناى بزرگتر از من که جزوه اسطوره هاى شهرم انزلى هستن. ما نسلى هستیم که تو روزگارى که فوتبال ایران بر پایه بازیکن سالارى و سوزاندن استعدادها بود، با جسارت و دلسوزى و اعتماد شما به ما جوانان تونستیم به جامعه فوتبال معرفى شد. روزگارى که شما با عشق براى تیم محبوب شهرمون (ملوان) از جیب خودتون هزینه میکردین کجا بودن اونهایى که براى پٌر کردن جیب خودشون و حضور تو صحنه حاضر به نابودى و خراب کردن همه بودن…
کسایى که از فوتبال فقط خراب کردن و زیر سوال بردن همکارها و فوتبال ملّى کشورشون رو بلد بودن به جاى حمایت و کمک کردن…
امّا امروز همه ى ما انزلیچى ها کنارت هستیم براى اینکه شرافت و عزت خودت رو به هر چیزى نفروختى….
بگذار هرچه میخواهند بگویند، آدم ها در عمل ناتوان باشند سعى میکنند ضعف خودشون رو با حرف جبران کنند…و در آخر مربى سابقم مرسى که با اینکه حاضر شدى شغل جدیدى رو انتخاب کنى امّا زیر بارِ ذلت نرى بازهم به من و امثال ما درس پهلوانى و معرفت داد.
آرزوى بهترینها رو براتون دارم قیصر فوتبال ایران»

دیار میرزا