گفتنی است که این برنامه آموزشی طی روزهای هیجدهم تیر در پارک کودک واقع در فاز دو خیابان معلم، بیستم تیر در پارک گیلان واقع در خیابان ۱۸۴ و بیست و دوم تیر مجددا در پارک کودک واقع در فاز ۲ خیابان معلم با آموزش پیام های شهروندی برای کودکان ادامه خواهد شد.

لذا حضور شهروندان فهیم به همراه کودک دلبند خود در برنامه قصه خوانی خلاق علاوه بر ایجاد لحظاتی پربار، می تواند دریچه ای به سوی آشنایی با ظرفیت های پنهان قصه خوانی بگشاید.