راه سوم: علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران كه نزديك به نيمي از اعضاي فعلي شوراي شهر عضو اين حزب تازه تاسيس هستند و مابقي عمدتا به او هماهنگند، در گفت و گویی با روزنامه ایران از وقایع روزهای منتهای به انتخابات ۲۹ اردیبهت و پشت پرده آن سخن گفت. اتفاقاتی که باعث شد خاتمی هم در ابتدا حاضر به حمایت از لیست نشود.

🔸در انتخابات مجلس شورای اسلامیآقای خاتمی اعتراض کرد و در شب آخربه نظر انتقادی ایشان توجه و دو نفر که از فهرست حذف شده بودند به فهرست برگشتند.

🔸به دلیل اینکه برخی انتقادها به ایشان منتقل شد، نسبت به فهرست مسأله داشتند و تا روز دوشنبه صبح یعنی ۶ روز بعد از بسته شدن فهرست، از تأیید فهرست خودداری کردند؛ اما قابلیت تغییر در فهرست وجود نداشت.

🔸 به دلیل اینکه فهرست مصوب صحن شورایعالی سیاستگذاری بود و تشکیل جلسه شورای عالی سیاستگذاری برای اعمال نظرات ایشان عملاً امکانپذیر نبود؛ در نهایت ایشان مجاب شد از همان فهرست حمایت کند.

🔸 وقتی ایشان اعتراض خود را به آقای عارف منتقل کرد، آقای عارف به جای اینکه مسأله را حل و فصل کنند، کار را رها کردند.

🔸من درباره اختلاف رأی بین ایشان و شورای عالی سیاستگذاری، جانب شورا را می‌گیرم. فکر می‌کنم اگر شورا بر نظر خود پافشاری نمی کرد فهرست واحد از دست می‌رفت و انتخابات شوراها را باخته بودیم./ انتخاب