راه سوم: به دنبال اظهارات اخیر محمد رضا عارف در خصوص روحانی که انتقاداتی را معطوف به روحانی کرده بود و انتخاب روحانی را مدیون اصلاح طلبان دانسته بود حسام الدین آشنا مشاور دکتر روحانی به اظهارات او واکنش نشان داد.

 

1