راه سوم: فاطمه شیرزاد اظهار داشت: سومین نشست منتخبان شورای پنجم شهر رشت امشب با حضور فرامرز جمشیدپور،سرپرست شهرداری رشت برگزار شد.

به گزارش راه سوم؛ فاطمه شیرزاد اظهار داشت: سومین نشست منتخبان شورای پنجم شهر رشت با حضور فرامرز جمشیدپور، سرپرست شهرداری رشت برگزار شد.

وی افزود: این جلسه با حضور ۱۱ منتخب شورای پنجم رشت به میزبانی فرهام زاهد تشکیل شد و سرپرست شهرداری رشت گزارشی اجمالی در خصوص آخرین وضعیت شهرداری، سازمان های تابع و پروژه های نیمه تمام  مدیریت شهری به منتخبان شورای پنجم ارائه داد.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم بیان داشت: سرپرست شهرداری گزارشی در مورد پروژه های نیمه تمام،پرداخت حقوق کارکنان، افزایش رفاه و خدمات به شهروندان و کارکنان، آسفالت، تقویت و نوسازی ماشین آلات شهرداری،تقویت ناوگان حمل نقل عمومی ارائه کرد.

شیرزاد در ادامه گفت: بهسازی و ساماندهی آرامستان، پروژه جمع آوری آب های سطحی در سطح شهر رشت، گزارشی در مورد مرکز کنترل ترافیک نیز از جمله مواردی بود که سرپرست شهرداری در مورد آن گزارش داد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز کارگاه احداث ورزشگاه سلیمانداراب،تقویت بازارچه ها،تقویت و نوسازی ماشین آلات شهرداری،پیگیری افزایش ارزش افزوده شهر رشت، خرید نردیان ۵۵ متری، افزایش سرای محلات،افزایش پارک های محلی و پارک های حاشیه رودخانه ها، ساماندهی و بهسازی لندفیل سراوان، ساخت تصفیه خانه، افزایش پل های عابر پیاده، افزایش پروژه تکمیل آب خام در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم مطرح کرد: در این جلسه همچنین منتخبان شورای پنجم به اتمام پروژه های نیمه تمام براساس رعایت چارچوب بودجه تاکید کردند.

شیرزاد با اشاره به اینکه  گردشگری آبی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد بیان کرد: رفع آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود که نیازمند اعتبارات ملی هستند در این جلسه  نیزمورد تاکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه منتخبان شورای پنجم به ضرورت یکپارچه شدن مدیریت شهری تاکید کردند اظهار کرد: تاکید بر ایجاد منابع پایدار نیز از جمله مواردی بود که مورد تاکید منتخبان شورای پنجم قرار گرفت.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم خاطرنشان کرد: چهارمین نشست منتخبان شورای پنجم سه شنبه هفته آینده به میزبانی محمد حسن علیپور برگزار می شود