راه سوم: برخی کشورهای دنیا به پرورش الاغ برای استفاده از گوشت آن روی آورده‌اند. نقشه‌های نیم قرن اخیر پراکندگی این کشورها را ببینید.

بر اساس نقشه‌های شماتیک فائو، چین، بیشترین تولید و مصرف گوشت الاغ را به خود اختصاص داده است پس از چین، نیجر، بورکینافاسو، سنگال، مالی، موریتانی، اسپانیا و بلغارستان بیشترین تولیدکنندگان این نوع گوشت به شمار می‌روند. 

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ نقشه‌ها و نمودارهای زیر بخوبی پراکندگی مصرف این گوشت را در سطح جهان نشان می‌دهد.
مردم این ۸ کشور «گوشت الاغ» می‌خورند+ نقشه و نمودار
نمودار ۸ کشور تولیدکننده گوشت الاغ در دنیا
مردم این ۸ کشور «گوشت الاغ» می‌خورند+ نقشه و نمودار
کشورهای تولیدکننده گوشت الاغ در سال ۲۰۱۴
جالب است که کشورهای اسپانیا و بلغارستان ــ خصوصاً اسپانیا ــ در سال ۱۹۶۱ جزو مشتریان پر و پا قرص این نوع از گوشت بوده‌اند. نقشه زیر را ببینید.
مردم این ۸ کشور «گوشت الاغ» می‌خورند+ نقشه و نمودار
مصرف گوشت الاغ در سال ۱۹۶۱
منبع: تسنیم