راه سوم: کیوان محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در جلسه شورای اداری شهرستان رشتبا بیان اینکه یک سوم جمعیت استان گیلان متعلق به شهرستان رشت است اظهار کرد: این در حالی است که جمعیت این شهرستان در روز و شب باهم متفاوت است و علتش هم به خاطر مرکزی بودن و رجوع مردم به رشت برای انجام کارهای اداری و اقتصادی و فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با مشکل کاهش جمعیت استان و شهرستان روبرو هستیم یادآور شد: البته برای دریافت بودجه صرفا شاخص جمعیت مطرح نیست اما مهمترین آن محسوب میشود.

محمدی ادامه داد: اگر ما سهم قدرت، ثروت و توزیع امکانات را با توجه به توزیع جمعیت در نظر بگیریم کاهش جمعیت به ضرر ما خواهد بود. در مجلس سهم گیلان از تعداد نمایندگان کاهش یافته است و همین عامل جمعیت سهم این استان را در مجلس آینده به ۴ درصد کاهش خواهد داد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با بیان اینکه بودجه شهرستان رشت بین ۱۶.۵ تا ۲۴ درصد بوده است تصریح کرد: تلاش شده سرانه بودجه به‌ نوعی توزیع شود تا شهرستان رشت آسیب نبیند و این سهم از ۲۱ درصد در سال ۹۳ به ۲۸/۷ درصد در سال ۹۶ افزایش یافته است. بر این اساس سهم بودجه شهرستان رشت که در سال ۹۵ حدود ۸۰ میلیارد بود در سال ۹۶ به ۱۴۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

محمدی با بیان اینکه رشت باید پایگاهی برای پشتیبانی از دیگر شهرستان‌ها باشد یادآور شد: رشت به شهرستان‌های مختلفی سرویس می‌دهد و حتی به غرب و شرق گیلان نیز سرویس دهی میکند.

وی در پایان با بیان اینکه نطق‌های مهندس جعفرزاده در مجلس اثرگذار است تصریح کرد: امیدواریم با حضور نمایندگان گیلانی در مجلس بیش‌ از پیش به وضعیت استان گیلان رسیدگی شود.