عبدالکریم یادگاری در این باره گفت: این دختر بچه ۵ ساله ساوه‌ای فعلاً در کما است.

وی افزود: بعد از این آزار، سر کودک ضربه می‌خورد و به علت ضربه مغزی به بیمارستان منتقل می‌شود.

به گفته یادگاری، دختر بچه توسط فردی که هویت او هنوز مشخص نیست مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده کودک با مادرش زندگی می‌کند.