راه سوم: به گزارش انتخاب؛ حسام الدین اشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور با انتشار این تصویر در کانال تلگرامی خود نوشت:

رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانی است و مسئول آن است که برای امروز و فردای بهتر آنان تلاش کند. مردم به تدبیر دولت امید بسته اند  که همه ایرانیان را به یک چشم نگاه کند.

 

آشنا: رئیس جمهور مدیون همه 80 میلیون ایرانی است