راه سوم: محمود واعظی عضو شورای مزکزی حزب اعتدال و توسعه ادعای سهم‌خواهی این حزب در چینش دولت آینده را رد کرد.
 به گزارش راه سوم محمود واعظی در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که گفته می شود شما در همفکری و رایزنی با اعضای کابینه و هماهنگی با رئیس جمهور موفق عمل می کنید و در واقع «لابی‌من» دولت هستید، آیا این اظهارات صحت دارد؟، گفت: «لابی‌من» برای چه؟، این بستگی دارد مسئولیت بعدی من چه باشد؟ اگر من وزیر ارتباطات باشم باید همان کار را انجام دهم و اگر رئیس جمهور مسولیت دیگری برعهده من بگذارد همان کاری که آقای رئیس جمهور بگوید انجام می دهم.عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این سئوال که آیا حزب اعتدال و توسعه در چنیش کابینه دولت آینده سهم خواهی داشته است؟ اظهار کرد: اصلا و به هیچ وجه سهم خواهی نداشته است.