راه سوم: محمد فيضي نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي إسلامي در گفت و گو با نامه نيوز، در واكنش به ليست وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم گفت: آقاي روحاني مي توانست ليست بهتري را أرائه دهد. به هر صورت مجلس كار خودش را در خصوص وزرا انجام مي اما معتقدم ليست كابينه مي توانست خيلي بهتر بسته شود.

 
وي با اشاره به انتقاداتي كه نسبت به برخي از وزراي پيشنهادي مانند رحماني فضلي وجود دارد، گفت: معتقدم وزير كشور برخلاف انتقادات اتفاقا عملكرد خوبي را داشته است؛ حتي در بحث  انتخابات هم ايشان موفق ظاهر شد.  
 
فيضي با بيان اينكه انتخاب برخي از وزرا با شتابزدگي همراه بوده است، خاطرنشان كرد: به طور مثال براي وزارت آموزش و پرورش با عجله و شتابزدگي وزير را انتخاب كردند . اينكه وزير جوان در كابينه حضور دارد جاي تشكر و قدر داني دارد ، اما بايد برنامه هاي ايشان را هم ببينيم وبررسي هاي لازم را جهت راي يا عدم راي به ايشان بدهيم .   
 
نماينده اصلاح طلب مردم اردبيل با تاكيد بر اينكه كليت كابينه مورد قبول واقع شده است، ياداور شد: با كليت كابينه مشكلي نداريم و موضوع بحث ما و ساير نمايندگان بر سر مصداق ها است.  
 
محمدفيضي با اشاره به اينكه روحانی از بعد گرایشات سیاسی توانسته به سمت اصلاح‌طلبان حرکت کند، خاطرنشان کرد: دولت روحانی یک دولت اعتدالی است و طبییعی است که از اعتدالیون هردوجناح در کابینه خود استفاده کند؛ اما کفه کابینه دوازدهم به سمت اصلاح‌طلبان سنگینی می‌کند؛ از وزرای همانند هاشمی و بی طرف تا محمد شریعتمداری .
 
فیضی ادامه داد: فراکسیون امید و سایر نمایندگان مجلس تاکنون  به صورت مصداقی وارد مصدایق نشده اند، نمایندگان تا هفته آتی زمان دارند تا بررسی و رایزنی‌های خود را انجام دهند و سپس به وزرای مورد نظر رای اعتماد دهند.