راه سوم: سیل در شهرستان شفت بخش احمد سرگوراب موجب خسارت گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شفت  محسنی فرماندار شفت اعلام کرد خسارت وارده به پل ها ،راه روستایی،برق،گاز، آب وسردهنه ها بالغ بر ۱/۵ میلیارد تومان بر آوردشده است . وی همچنن اعلام کرد با بارش اولیه کلیه دستگاههای خدمات رسان اعم از راهداری،هلال احمر ،گاز ،برق،آب ،آبیاری وسایر دستگاهها پای کار بودند تا شهروندان ومسافران دچار مشکل نشوند.

محسنی تاکید داشتند که کلیه دستگاههای خدمات رسان بطور آماده باش ودر منطقه مشغول به کار هستند.فرماندارشفت گفت کلیه راههای ارتباطی ورستایی باز وترردود در آنها جریان دارد

شفت

شفت دو

شفت چ