به گزارش برنا، محمدجواد ظریف سومین وزیری که امروز پس سخنان موافق و مخالفش برای نطق پشت تریبون رفت با پرخاش و فحاشی شدید از سوی «عبدالله سامری» نماینده خرمشهر مواجه شد. 

نماینده مردم خرمشهر در حالی که ظریف را با الفاظ توهین آمیز دروغ‌گو خطاب می‌کرد، با کمک دیگر نماینده ها در حالی که مقابل دهن او را گرفته بودند تا بتوانند کنترلش کنند از صحن خارج شد.

مجتبی ذوالنوری اولین نماینده‌ای بود که سعی داشت جلوی فحاشی سامری به وزیر امور خارجه را بگیرد اما نتوانست. به نظر می‌رسید سامری وزیر پیشنهادی امور خارجه را برای عملکرد چهار سال گذشته‌اش در مشکلات اقتصادی مقصر می داند.