راه سوم:  دکتر محمد رسول صبوری جراح و متخصص چشم شاغل در بیمارستان امیرالمومنین رشت کمک به هم نوع را به کسب درآمد ترجیح داده است.

وی که متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان است در قبل درمان بیماران بی بضاعت از دریافت وجه خود داری کرده و یا حداقل هزینه درمان را از این بیماران دریافت می کند.

در جامعه ای که هرازگاهی خبر کشیدن بخیه از صورت یک کودک توسط یک پزشک و یا عدم پذیرش بیمار قبل از پرداخت وجه به گوش می رسد اقدامات خیرخواهانه این چنینی نشان از وجود روحیه جهادی و انسان دوستانه در میان پزشکان دارد.

ندای گیلان