راه سوم: گمانه زنی ها حاکی از این است که ۱۵ استاندار به زودی تغییر خواهند کرد که در مرحله اول ۸ استاندار و در مرحله دیگری ۷ استاندار تغییر خواهند کرد.

شنیده های نشان از این دارد که استان‌های اصفهان ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، آذربایجان غربی ، گیلان ، زنجان ، چهارمحال بختیاری و اردبیل در موج اول تغییرات خواهند بود.

استانداران استان‌های البرز، کرمانشاه و کردستان هم از جمله استان‌هایی هستند که در موج دوم تغییر خواهند بود.

همچنین شنیده شده است علی اوسط هاشمی استاندار فعلی سیستان و بلوچستان به استانداری تهران خواهد آمد و مهندس هاشمی به وزارت صمت خواهد رفت.

همچنین تصمیم گرفته شده است یکی از ویژگی‌های استانداران انتخابی این باشد که از افراد بازنشسته استفاده نشود و میانگین سنی استانداران ۵ سال کاهش یابد.

همچنین شده است کمیته تعیین استانداران عبارت هست از:
معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و رئیس دفتر رئیس جمهور

ایران تایمز