راه سوم: یک گروه بین المللی از دانشمندان پیش بینی کردند که در ۷۵ سال آینده بر اثر پدیده گرم شدن جهانی آب و هوا، بخش شمالی خزر شامل قلمروهای آبی روسیه و قزاقستان خشک شده و بخش ایرانی دریا در جنوب (ایران) گسترش می یابد.

دریای خزر که افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر طول و ۳۲۰ کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده از حدود ۵۰‌ میلیارد بشکه نفت و ۲۵۷ تریلیون فوت ‌مکعب گاز طبیعی برخوردار است.

شبکه تلویزیونی روسی «۳۶۰ درجه» اعلام کرد: نتایج تحقیقات گروه بین المللی دانشمندانی از روسیه، آمریکا و فرانسه نشان داد که اگر وضعیت کنونی گرم شدن آب و هوای کره زمین ادامه یابد، بخش روسی دریای خزر ظرف ۷۵ سال آینده خشک می شود.
در گزارش آمده است: سطح آب خزر از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ یک و نیم متر کاهش یافته، ولی با این حال یک متر بالاتر از سطح سال های دهه ۱۹۷۰ است که پایین ترین سطح این پهنه آبی گزارش شده بود.

گروه بین المللی دانشمندان علت اصلی کاهش سطح آب دریای خزر را تبخیر عنوان کردند که بر اثر افزایش درجه حرارت هوای کره زمین صورت می گیرد.

شبکه ۳۶۰ درجه گفت: در آینده نیز سطح آب دریای خزر کاهش می یابد که در بخش روسیه و قزاقستان چشمگیر خواهد بود و داده های ماهواره های گروه میسی گریس و چهار ایستگاه زمینی هم این واقعیت را اثبات کرده است.

در گزارش آمده است: اگر میزان بخار شدن آب خزر همین گونه ادامه یابد، بخش هایی از دریا خشک خواهد شد، البته تمام آن از بین نمی رود، اما پس از ۷۵ سال پهنه های گسترده ای از قلمرو آبی روسیه و قزاقستان خشک می شود و همزمان خزر در بخش ایران بیشتر خواهد شد.
کامسامولسکایا پروادا در ادامه نوشته است: کارشناسان ناسا (سازمان فضانوردی آمریکا) اتحاد شوروی (فروپاشی سال ۱۹۹۱) را در وضعیت پیش آمده برای دریای خزر مقصر می دانند.

روزنامه افزود: در دوره شوروی اجرای سیاست بیابان زدایی در آسیای مرکزی با انتقال آب های دو رودخانه آمو و سیردریا برای استفاده در مزارع، تعادل زیستی منطقه را بر هم زد.