راه سوم: در رده بندی سال ۲۰۱۷ وب سایت نظامی گلوبال فایرپاور از بین ارتش های ۱۳۳ کشور جهان، نیروهای نظامی ایران در رده بیست و یکمین ارتش قوی جهان طبقه بندی شده اند.

◽️این رده بندی با در نظر داشتن شاخص های متنوع ۵۰ گانه تنظیم شده است که نیروی انسانی و عوامل جغرافیایی و ژئوپلتیک از جمله آنهاست.

◽️بیست کشور نخست این رده بندی به ترتیب عبارتند از: آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، ترکیه، آلمان، مصر، ایتالیا، کره جنوبی، پاکستان، اندونزی، اسراییل، ویتنام، برزیل، تایوان، لهستان و تایلند.

◽️پس از ایران به ترتیب ارتش های سه کشور استرالیا، کره شمالی و عربستان سعودی در رده های بعدی قرار گرفته اند.

عصر ایران