راه سوم:شاد فرد شهردار شفت شد/ زادفلاع جایگزین عضو شورا در کرسی شورای شهرشد. امیر شکاری در گفت‌وگو با صبح شفت از برگزاری جلسه فوق‌العاده اعضای شورای اسلامی شهر شفت برای انتخاب شهردار خبر داد و گفت: بعد از بررسی گزینه های مختلف در نهایت امروز شورای اسلامی شهر موفق به انتخاب شهردار شدند.

وی بابیان اینکه اعضای شورای شهر صلاحیت کاندیداها پس از معرفی و دریافت رزومه را مورد بررسی قراردادند، افزود: شورای شهر قبل از به رسمیت یافتن شورای پنجم جلساتی را در راستای انتخاب شهردار برگزار کرد و تصمیماتی در این رابطه گرفته شد.

سخنگوی شورای شهر شفت بابیان اینکه اعضای شورا سوابق، برنامه‌ها و صلاح شهر شفت را برای انتخاب شهردار ملاک قراردادند، گفت: اعضای شورای شهر پس از دریافت برنامه‌ها به گزینه نهایی رسیدند و به عضو فعلی شورای شهر برای تصدی مدیریت شهر رأی دادند.

شکاری بابیان اینکه انتخاب شهردار شفت بارأی مخفی اعضای شورا بود، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر شفت پس از بررسی و تطابق ملاک‌های شهردار ازجمله شفتی بودن و توان اداره امور شهری یاسر شاد فرد را به سمت شهردار جدید شفت انتخاب کردند.

وی در ادامه به جایگزینی عضو علی‌البدل شورا در کرسی شورای شهر شفت خبر داد و گفت: با توجه به این انتخاب، اسدالله زاد فلاح عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر به کرسی شورای شهر شفت راه پیدا خواهد کرد.

🔻عضو شورای شهر شفت بابیان اینکه شورای شهر یک هفته فرصت دارد تا از عضو علی‌البدل برای ورود به شورای شهر دعوت کند، گفت: با توجه به اینکه شهردار at