راه سوم
در این بین سه نماینده رشت هم از این قاعده مستثنی نیستند و رایزنی و لابی های نامزدهای شهرداری به آنان هم تسری پیدا کرده است.

راه سوم: انتخاب شهردار رشت از سوی شورای شهر در همین هفته عملی خواهد شد و قطعا کرسی شهرداری به یکی از ۵نفر راه یافته به راند (شاید) نیمه نهایی این کارزار خواهدرسید.اما فارغ از دسته بندی های داخل شورایی ،خط کشی و حمایتهای افراد تاثیرگذار از بیرون شورا نیز در این انتخاب نقش خواهند داشت.
در این بین سه نماینده رشت هم از این قاعده مستثنی نیستند و رایزنی و لابی های نامزدهای شهرداری به آنان هم تسری پیدا کرده است.

جبار کوچکی نژاد: مثل همیشه بی طرف و خالی از جبهه بندی در شورا،شاید اوسط مقدم که البته به جمع ۵نفرفینالیست و به شکل عجیبی هم راه نیافت مطلوب نظر وی بود.با اینحال کوچکی نژاددر برهه فعلی و باوجود نزدیکی معنادار به سیدامیرحسین علوی رییس شورا و محمد حسن عاقل منش دیگرعضو تاثیرگذارشورا در این انتخاب تمایل خاصی بروز نخواهد داد.

محمدصادق حسنی: روی کاغذ گزینه ایده آل وی محمد زالفی است.اما در واقعیت و باتوجه به راه سخت در پیش روی زالفی و احتمال کناره گیری او درصورت عدم تحصیل رای لازم،گرایش وی به مسعود کاظمی خواهدبود ، عامل هایی چون خط کشی های نظری و رویکردی جدید با جعفرزاده، لشت نشایی بودن کاظمی و دوستی قدیمی با وی در انتخاب حسنی نقش پررنگی ایفا مینماید.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی: نماینده معروف و نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس،مردی که در سطح کلان تعهد خود را به امیدی ها (اصلاح طلبان) تا دم در مجلس میداند ولی در گیلان (رشت)به نوعی نقش محور برخی از اصلاح طلبان را با برگزاری جلسات همیشگی در دفتر خیابان ٩۶گلسار رشت بازی میکند.

از بین گزینه ها ، فرض حتمی مخالفت علنی وی با شهرداری مسعود کاظمی است ،مخالفتی که دیگر شدت آن برای هر فردمطلعی عیان و دلیل و ریشه آن همچنان ناپیدا است ! و احتمالا باز این مخالفت مثل همیشه سد راه کاظمی در رسیدن به شهرداری رشت خواهدبود.

خبرتایید نشده اینکه کاظمی که درانتخابات ریاست جمهوری از مبلغین ستاد روحانی در بعضی ازشهرهای گیلان بود به دلیل مقاومت های جعفرزاده تاکنون از تصدی بسیاری از سمت های سیاسی نیزبازمانده است.

باز با وصف شانس کم زالفی در این مسیر و احتمال بالای رای آوری کاظمی ، و بنا بر اخبار واصله و رایزنی های صورت گرفته گزینه موردحمایت جعفرزاده را باید مسعود نصرتی شهردار سابق قزوین وتنهاگزینه غیربومی شهرداری رشت دانست.

شاید تلاش احتمالی وی در جامعه اصلاح طلبی برای جاانداختن نصرتی به عنوان گزینه بعداززالفی ،پالس درستی تحلیل فوق محسوب شود!
گمانه زنی و فرضی که صحت و سقم آن تا کمتر از چندروزدیگر برای افکار رشتوندان آشکارخواهدشد.

مطالب مرتبط