راه سوم: درختان چنار حاشیه ورودی شهر فومن که به تونل سبز فومن معروف است دچار خزان زودرس شدند.
به گزراش راه سوم؛  بخشدار مرکزی فومن  در جلسه کمیته حفاظت از تونل سبز این شهر گفت : درختان چنار این تونل سبز به طول ۷ کیلومتر که حدود ۵۰ سال قدمت دارد و چشم انداز زیبایی را در ورودی فومن ایجاد کرده در حال نابودی است.
احمد قدیمی افزود : در سال های اخیر به علت توسعه راه ها ، آفت های نباتی به ویژه پروانه سفید برگخوار و خشکسالی به درختان چنار حاشیه ورودی شهر فومن آسیب جدی وارد شده و این درخت ها دچار خزان زودرس شدند.
وی با اشاره به لزوم توجه جدی دستگاه های مسوول و گروه های مردم نهاد حامی محیط زیست برای حفظ این چشم انداز زیبا تصریح کرد : هماهنگی های لازم برای جمع آوری زباله ها ، کود پاشی ، آبیاری و کاشت نهال های جایگزین انجام شده است.