راه سوم:  مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در جلسه شورای اداری اداره کل کتابخانه های عمومی استان بر ضرورت هماهنگی و جدیت بیشتر در پیشبرد اهداف و رسالت فرهنگی کتابخانه های عمومی تاکید کرد.

هادی نوری  به دو مقوله مهم نگاه حرفه ای و فرهنگی به فعالیت ها و عملکرد مجموعه کتابخانه های عمومی اشاره کرد و رعایت مسائل فرهنگی و اخلاق در محیط فرهنگی کتابخانه ها و محیط اداری را یادآور شد. وی با بیان اینکه امروز نهاد کتابخانه های عمومی یکی از متولیان فعالیت های فرهنگی در کشور است خاطرنشان کرد: علیرغم انجام فعالیت های بسیار متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی در حوزه های مختلف کودک، نوجوان و سایر اقشار جامعه، رسالت اصلی کتابخانه فراهم آوری امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری برای اعضا و مراجعین به کتابخانه هاست و این امر باید همواره مورد توجه دست اندرکاران مجموعه باشد.
نظم در فعالیت ها، اخلاق مداری و رعایت اصول حرفه ای در کتابخانه ها مورد توجه قرار گیرد
نوری در ادامه بر ماهیت حاکم به سازمان های فرهنگی نظیر کتابخانه های عمومی نیز اشاره و نظم در فعالیت ها، اخلاق مداری و رعایت اصول حرفه ای را از مهمترین شاخصهای آن برشمرد. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در ادامه به مهمترین مسائل پیشروی کتابخانه های عمومی استان نیز اشاره و وصول سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از درآمدهای شهرداری با تعامل سازنده با شهرداری ها، جذب بودجه و اعتبارات عمرانی با استفاده از ظرفیت فرمانداران و ارتباط موثر با نمایندگان شهرستان و نیز حضور موثر در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها را پر اهمیت توصیف کرد.
ضرورت تعامل با دستگاههای فرهنگی برای پیشبرد اهداف
نوری در بخش دیگری از صحبت های خود پرهیز از آمارسازی را از انتظارات خود از دست اندرکاران مجموعه کتابخانه های عمومی عنوان کرد و با بیان اینکه کلیه اقدامات و فعالیت های کتابخانه ها می بایست با بهره گیری خلاقیت شکل بگیرد بر ضرورت تعامل با دستگاههای فرهنگی برای پیشبرد اهداف تاکید کرد.
باید فرهنگ زیست با کتاب و عادت به مطالعه را در دانش آموزان نهادینه کنیم
وی به استفاده از ظرفیت مدارس برای ترویج فرهنگ کتابخوانی نیز اشاره کرد و حضور دانش آموزان در کتابخانه های عمومی و برگزاری نشست های ویژه کتاب خوان دانش آموزی را فرصتی مغتنم برای کتابخانه ها دانست و افزود: باید با فراهم آوری بسترهای حضور دانش آموزان مدارس در کتابخانه های عمومی، فرهنگ زیست با کتاب و عادت به مطالعه را درآنان نهادینه کنیم