راه سوم: یادمان ۱۱۰ سالگی انتشار روزنامه های «خیر الکلام» و «نسیم شمال» به همت پژوهشکده گیلان شناسی و موسسه فرهنگی هنری معیار سخن در رشت برگزار می شود.

مجری یادمان ۱۱۰ سالگی انتشار روزنامه های خیرالکلام و نسیم شمال اظهار کرد: این نشست فرهنگی که ۲۰ شهریور ماه برگزار می شود،، در راستای زنده نگه داشتن رویدادها و گاه شماری های فرهنگی گیلان است که جنبه تاریخی و هویتی دارند.

بهنام رمضانی نژاد افزود: مطبوعات به عنوان یکی از شاخصه های اصلی هویت رشت معاصر هستند زیرا در دوره مشروطه، مرکز گیلان به عنوان یکی از پایگاه های جریان مشروطه خواهی بود و مطبوعات در رشد اندیشه مردم و ترویج مبارزات آزادی خواهان مبتنی بر قانون تاثیر بسزایی داشتند.

وی با اشاره به تولد اولین جریده در رشت در ۱۱۰ سال پیش ابراز کرد: شماره نخست «خیر الکلام» به مدیر مسئولی افصح المتکلمین املشی، در مرداد ۱۲۸۶ خورشیدی منتشر شد و با تولد خیر الکلام، رشت نیز به جرگه سرزمین های صاحب جریده پیوست.

رمضانی نژاد تصریح کرد: دو ماه بعد در ۱۸شهریور ۱۲۸۶ خورشیدی، جریده نسیم شمال به مدیریت  اشرف الدین حسینی قزوینی منتشر شد که هر دو این روزنامه ها  چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ شخصیت مدیران این رسانه های مکتوب، چهر ه های تاثیر گذار در سطح کشور بودند.

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری معیار سخن، بر بازآفرینی و احیای اندیشه های تاریخ ساز تاکید و اذعان کرد: در این نشست فرهنگی، سید فرید قاسمی، پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران و معروف به حافظه تاریخ مطبوعات ایران مشخصا در مورد جایگاه ملی نسیم شمال و خیر الکلام صحبت می کند.

این فعال فرهنگی به برگزاری نشست ۱۰۰سالگی روزنامه جنگل در خرداد ماه اشاره و تاکید کرد:  میراث مطبوعات گیلان و زمینه های پژوهشی آن، دیگر محور این نشست است که تلاش داریم زمینه های پژوهشی، احیا و استفاده دوباره از اندیشه های مدیران جراید یاد شده را در تولید محصولات فرهنگی مورد بررسی قرار دهیم.  

رمضانی نژاد، از تمامی شهروندان، محققان و پژوهشگران خواست تا با حضور در این نشست فرهنگی و بیان پرسش هایی پیرامون تاریخ مطبوعات و چگونگی احیا، در این نشست حضوری فعال و عاملانه داشته باشند.

گفتنی است، یادمان۱۱۰ سالگی انتشار روزنامه های خیر الکلام و نسیم شمال، عصر روز دوشنبه، بیستم شهریور ماه ساعت ۱۸ در پژوهشکده گیلان شناسی (تقاطع غیر همسطح انتظام، بلوار شیون فومنی، جنب مزار میرزا کوچک خان)  برگزار می شود.