راه سوم: سیروس شفقی امروز در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رشت بابیان اینکه تخصیص اعتبارات عمرانی بخشی از وظایف کمیته برنامه‌ریزی است، اظهار کرد: باید برنامه‌ریزی شهرستان بر اساس مطالبات مردم و ظرفیت سنجی شهرستان باشد.

وی بابیان اینکه سیاست‌گذاری در شهرستان باید در راستای اعتلای همه‌جانبه شهرستان باشد افزود: در برخی از دستگاه‌های اجرایی مطالعه وجود ندارد و این موضوع یک نقص بزرگ در دستگاه‌های شهرستان است.

فرماندار شهرستان رشت با اذعان به اینکه کسی که برنامه ویژه نداشته باشد پستی را به‌ناحق اشغال کرده، گفت: بازنگری شاخص‌ها و توزیع اعتبارات بر اساس برنامه پنجم تدوین‌شده و نیازمند تغییر بر اساس برنامه ششم است.

مقام عالی دولت در رشت با اشاره به اینکه ۱۷ درصد اعتبارات در سال گذشته سهم رشت بود، افزود: رشت در سال جاری ۲۸ درصد اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

شفقی بابیان اینکه ۸۰ درصد رشد بودجه‌ای نسبت به سال گذشته در تدوین برنامه‌ها دیده‌شده، گفت: همه اعتبارات مالی جدای تسهیلات و منابع مالی همانند ارائه رایگان غیر به شهرداری‌ها و سایر منابع است.

وی بابیان اینکه در سال جاری شاهد تحول محسوسی در شهرستان خواهیم بود گفت: ضرورت دارد مدیران دستگاه‌ها منابع تخصیص‌یافته را دنبال و اعتبارات مصوب را جذب کنند.

فرماندار رشت بابیان اینکه برنامه‌ریزی در شهرستان بر اساس اطلاعات بخشداران بوده، گفت: محدودیت‌هایی در تدوین بودجه‌ای داشتیم که نیازمند رعایت ضوابط قانونی بود.

شفقی بابیان اینکه در حوزه‌های آب‌رسانی و آسفالت در شهرستان نیازمند تلاش بیشتر هستیم گفت: باید مطالبات پیمانکاران در راستای عمران و توسعه شهر و روستا پرداخت شود چون ادامه فعالیت‌های شهرستان منوط به حضور پیمانکاران است.

وی بابیان اینکه تخصیص منابع از محل نفت از دو درصد به سه درصد افزایش‌یافته گفت: گرچه بودجه شهرستان به دلیل اینکه محروم نیست از محل ۲ درصد نفت  و گاز نیست اما تخصیص این منابع برای کمک مددجویان سازمان‌های حمایتی در نظر گرفته‌شده است.

شفقی با تأکید بر اینکه مدیران باید برنامه ششم توسعه را مطالعه کنند، گفت: مدیران باید پرتلاش باشند و منابع خود را جهت اجرای پروژه‌ها پیدا کنند.

فرماندار رشت به‌ضرورت مدیریت بهینه اعتبارات تأکید کرد و گفت: باید طرح‌های هادی در شهرستان با توجه بیشتری اجرا شود و نباید اجازه داد اعتبارات شهرستانی جابه‌جا شوند.فارس